งานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 (จังหวัดระยอง)

นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ 61  ณ สวนศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560  และมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 10,000 บาท โดยมีประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ รับมอบ

1484643363771

1484643354463

1484643358081