งานวันครู ครั้งที่ 62 จังหวัดระยอง

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน นางพนัชกร เทียนศรี นายเอกชัย วดีศิริศักดิ์ และนายชัชชัย  พรหมโชติ  ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 62 รูป ในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 62  พ.ศ. 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง อ.เมือง จ.ระยอง

ในการนี้ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ได้มอบเกียรติบัตรให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง ในฐานะได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงานครู แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง จำนวน 10,000 บาท โดยมีนายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ

1516195081694 1516195118305 1516195133333 1516195140280