ประชุมผู้บริหาร สกสค.

วันที่  24  พฤษภาคม  2561  ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด เข้ารับนโยบาย การบริหารงานสำนักงาน โดยมีนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ สกสค. เป็นผู้มอบนโยบาย ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น4 อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

1527171853659

thumbnail_1527161384280