ร่วมพิธีเปิดงานการศึกษาฯ

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดงาน   “การศึกษารังสรรค์ศิลป์  วัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง ครั้งที่ 3” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย-ท้องถิ่น  จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1  ณ ตลาดน้ำเกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ใหม่

scan0016