โครงการพัฒนาผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

อบรม ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6-14 ธันวาคม 2559

อบรม ผอ_1481104898