การทำประกันชีวิตของสมาชิก ช.พ.ค.ที่เข้าร่วม โครงการสวัสดิการเงินกู้

การทำประกันชีวิต โครงการสวัสดิการเงินกู้ (ช.พ.ค.) ระหว่างธนาคารออมสินและบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)