ข้อเท็จจริงเรื่องระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

📣📣📣📣เรียนสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ทุกท่านทราบ

เนื่องจากสำนักงาน คณะกรรมการ สกสค. ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ ช.พ.ค. พ.ศ. 2561 

🚫สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ที่ยังไม่เคยระบุทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ควรต้องไปทำการระบุ (แบบ ฌค.2 )เพราะจะเกิดความสะดวก รวดเร็วในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ของทายาท เมื่อสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย
🚫 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค.ที่ระบุไว้แล้ว ตามระเบียบ ช.พ.ค. ปี 2550(แบบ ช.พ.ค.1/1 หรือ 1/2 )

          📌หากมีความประสงค์ จะขอเปลี่ยนแปลงการระบุฯตามระเบียบ ช.พ.ค.ใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ก็สามารถกระทำได้ 

        📌 หากไม่ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง แบบระบุเดิม..ยังมีผลบังคับใช้ตามระเบียบ เหมือนเดิม
🚫 กรณีสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่ความตาย การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว จะจ่ายเงิน 📌ตามลำดับชั้นที่มีชีวิตและมีชื่ออยู่ในแบบระบุ จะไม่มีการจ่ายข้ามชั้นแต่อย่างใดทั้งสิ้น
🚫 
 สามารถดำเนินการได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ที่ตนเองสังกัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

67805009_2340384686217157_1940891962966016000_n

67757082_2066780736964173_6734156034593521664_n67661567_2066780780297502_746040487944650752_n 67728309_2066780726964174_8372271799831887872_n