การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559 (โครงการพัฒนาชีวิตครู)

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู ร่วมกับ ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิก บุตรสมาชิกและทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิกโครงการพัฒนาชีวิตครู        ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครู และทุนสนับสนุนโรงเรียนที่มีสมาชิก ช.พ.ค. เข้าร่วมโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. ประจำปี ๒๕๕๙ รายละเอียด ด้านล่างนี้

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เรื่อง การให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโรงเรียน ประจำปี 2559
(download   เอกสาร มี 5 หน้า)

img-160825191422-0001img-160825191422-0002img-160825191422-0003img-160825191422-0004img-160825191422-0005

ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
โทร.02-3560105 ต่อ 221, 222
โทรสาร.02-2824146