ช่วงสุดท้าย!! รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

126456105_2730536017202020_8645743473551088674_o

 

ช่วงสุดท้าย!! รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564
📣สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เปิดรับสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกัน และกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก กรณีสมาชิกคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย
👉ผู้มีสิทธิสมัคร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และหน่วยงานการศึกษาที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป – 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน
✍️ผู้สมัครต้องชำระเงิน ดังนี้
สมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ
– ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 5,000 บาท
สมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ
– ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 3,000 บาท
📌สนใจสมัครได้ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ทุกวันเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/
หมายเหตุ : การคืนเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจะคืนเมื่อสมาชิกภาพของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. สิ้นสุดลง ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ