ประกาศ!!ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

 

ประกาศ!!ขยายเวลารับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 และแก้ไขเพิ่มเติม ใบรับรองแพทย์ ทั้ง ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.