ประกาศให้ทุนการศึกษาประจำปี 2559

bMxohzStMR_1456456872

มูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประกาศให้ทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2559

*ทุนการศึกษานักเรียนที่มีฐานะยากจน เรียนดีและมีความประพฤติดี

ดาวน์โหลดที่นี่ 

**ทุนสนับสนุนการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ดาวน์โหลดที่นี่ http://www.otep-ryg.go.th/wp-content/uploads/2016/05/ทุนผู้ประกอบวิชาชีพ.pdf