ประกาศ รับสมัครบุคคลฯ

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ทำสัญญาจ้างครั้งแรก 3 เดือน)

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง  โทร 038 807236