ประมวลภาพกิจกรรม “เดินหน้า สกสค.ครั้งที่1”

เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ  ในงาน “เดินหน้า สกสค. ครั้งที่ 1”  สำนักงาน สกสค. จังหวัดระยอง นำโดย นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลตะพง จังหวัดระยอง เข้าร่วมงาน

โดยมี นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน   พร้อมด้วย พลเอกโกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอรรถพล  ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสุภัทร  จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา  นายณรงค์  แผ้วพลสง  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส. อุษณีย์  ธโนศวรรย์  เลขาธิการ ก.ค.ศ.  ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการ สกสค. 77 จังหวัด

ow3ctYCdaB_1550041028dIDKrCBktc_1550041005 W6slw0gkIJ_1550041030eOOONgFy6R_1550041004LdwYQmheSN_1550041004 TgdOOvUErJ_1550040998H2MkdvPDJW_1550041011FBS2HPJrzJ_1550041002 ktnG0hfqWr_1550041022 M7BJxQhvZb_1550041026 yoBAhZ18Ip_1550041014thumbnail_1549257792424thumbnail_1549338014931รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0004รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0005รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0006รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0008รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0010รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0014รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0015รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0023รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0024รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0028รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0030รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0034รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0035รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0036รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0037รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0038รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0039รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0040รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0043รูปในงานค่ะ_๑๙๐๒๑๕_0045