มอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560

ในการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดระยอง วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธงชัย มั่นคง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สกสค. เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 3 ทุนๆละ 4,000 บาท ได้แก่

1.เด็กชายมิ่งขวัญ สัมฤทธิ์  มัธยมศึกษาปีที่ 4

2.น.ส.เบญจวรรณ  วงศ์สุวรรณ   มัธยมศึกษาปีที่ 5

3.น.ส.ศิวาพร  กาศสนุก  มัธยมศึกษาปีที่ 6

1520934219549 1520934221445 1520934223169 1520934225411 1520934234202