มอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2560

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายสาคร เจริญกัลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินยาง กรรมการ สกสค.จังหวัดระยอง  เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2560  แก่ ด.ญ.บุษบา  ดีผ่อน  นักเรียนโรงเรียนบ้านสีรามัน  จำนวนทุน 5,000 บาท ในงานวันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

1516195195232 thumbnail_20180119_090451