มอบรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี 2560

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง ร่วมพิธีงานวันครู สมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสุวรรณ โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง ในโอกาสนี้ได้ขึ้นมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีของปวงประชา แก่นายจิติวัฒน์ สืบเสนาะ ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

1516195155269 1516195188572