มอบเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.ถึงแก่กรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดระยอง มอบเช็ค ค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม รายนางธีรารัตน์ เลติกุล เลขประจำตัว 301535 จำนวน 200,000 บาท โดยมีผู้มีสิทธิรับเงินตามระบุสิทธิ์ เป็นผู้รับมอบ  ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง

ค่าจัดการศพ