สกสค.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการผ่านระบบทางไกล

2QQiRJpnO2_1609136887

สกสค.ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดสวัสดิการผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จะดำเนินการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ร่วมกับคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต1 ของทุกจังหวัด

ประชาสัมพันธ์ไปยังครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ เพื่อติดตามรับชมตามช่องทางของ สพฐ.

แจ้งมาเพื่อทราบ  สกสค.ระยอง