สกสค.- ออมสิน บรรลุข้อตกลงร่วมกัน “ลดอัตราดอกเบี้ย ให้ผู้กู้ที่มีวินัยดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ

สกสค. – ออมสิน บรรลุข้อตกลงร่วมกันแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.-ช.พ.ส ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของผู้กู้ ในโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ตามบันทึกข้อตกลงเดิม  ลดอัตราดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ที่มีวินัยดี ไม่มีหนี้ค้างชำระ โดยจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนมิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

thumbnail_20180508143026

t23aSmMoiW_1527844518