สถิติการจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค.

 

การจัดเก็บเงินสงเคราะห์รายศพ สมาชิก ช.พ.ค.  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 ถึง ปัจจุบัน