สะท้อนความสำเร็จ โครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.

owWo2VA78K_1556021037

อ่านเพิ่มเติม http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=3222