หยุดให้บริการชั่วคราวของ หอพัก สกสค.

📣📣ประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวของ หอพัก สกสค. ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2564 ให้ทราบโดยทั่วกัน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

UGyCCQb5lf_1626841435