เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

 

ปชส_สมัครกรณีพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ อายุเกิน 35 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี และไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อน    เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ต้องยื่นหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พร้อมเอกสารแนบในคราวเดียวกัน

ดาวน์โหลดประกาศและใบสมัครได้ที่นี่ http://www.otep-cpks.go.th/otepcpks/news/

หนังสือแสดงระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.