เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.กรณีพิเศษ เริ่มรับวันที่ 1 ต.ค.2561-28 ธ.ค.2561

ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศ ช.พ.ค. 

ใบสมัคร ช.พ.ค. (กรณีพิเศษ)

ประกาศ ช.พ.ส. 

ใบสมัคร ช.พ.ส.