พบสมาชิกบำนาญสังกัดเทศบาลนครระยอง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สวัสดิการเงินกู้ และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และมอบบันทึก สกสค. แก่ข้าราชการบำนาญเทศบาลนครระยอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) อ.เมือง จ.ระยอง

thumbnail_20170205_095832 thumbnail_20170205_095839 thumbnail_20170205_095939 thumbnail_20170205_095949