พบผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ระยอง เขต 2

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายไพรัตน์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมชี้แจง โครงการสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. สวัสดิการเงินกู้ และไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และมอบบันทึก สกสค. แก่ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 2 ณ ห้องประชุมแหลมสน อำเภอ แกลง จ.ระยอง

1487130707498 1487130709848 1487130712367 1487130721299